ร่วมงานกับเรา

IES สนับสนุนให้เกิดการคิดต่าง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริง ในสถานที่จริง

Our work is our passion
Our people is our brand
ตำแหน่งงาน
รายละเอียดงาน

• To prepare application for registration with the relevant government office and overseas law firms;
• To prepare the resolutions of Board of Director Meetings and Shareholder Meetings and all relevant corporate documents;
• To supporting corporate document for Due Diligence;
• To coordinate and handling on corporate matter to the related parties;
• To taking care of documents control, e-documents scanning, distribution and filing;
• Undertake projects and other assignments as requested by the Supervisor.

คุณสมบัติ

Bachelor Degree in Faculty of Arts or related field
• Fluent in English : Writing, Reading and Speaking
• Good computer skill : Microsoft Office
• Strong analytical and problem solving, as well as organizational and interpersonal skills
• Creative thinking, mature, positive attitude, hard working, and team oriented.
• Ability to work independently under pressure

ขอบคุณที่สนใจร่วมงานกับ IES