เกี่ยวกับเรา
Our work is our passion

เราเชื่อในสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราเป็น และบุคลากรของเรา เพราะความเชื่อจะทำให้เราพยายาม เพื่อสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เราจึงกล้าเป็น “ผู้บุกเบิก” ในทุกอย่างที่เราทำ เพราะเราเชื่อว่าพลังงานสะอาด จะยั่งยืน ทุกคนต้องเข้าถึงได้

Our people is our brand

พนักงาน IES ทุกคน คือกลไกสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า IES คือสนามเด็กเล่น ที่พร้อมให้ทุกคนได้ทดลอง เรียนรู้ และหาแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่แตกต่าง บนความยั่งยืน เราคือครอบครัว ที่มีความเชื่อ ความหวัง ความมุ่งมั่น ไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

 • A disruptive workplace where every idea matters
  ภวิกา ตันวีระเกษม
  Finance Director
 • ณัฏฐา สุปัณณานนท์
  Finance
 • Energy is our passion and our potential.
  พลวรรธน์ ปริศวงศ์
  Business Development
 • IES, we always shine first in the darkness.
  พชร ศิริยกุล
  Business Development
 • Colour your life with challenge.
  ณัฐวดี ลิ้มสงวน
  Engineering
 • "It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. -Confucius quotes-"
  ณัฐนิช ตันประเสริฐ
  Business Development
 • Change “one day” into “today”.
  ภัทรพร นันทรังสี
  Legal
 • อุมาพร เกตุพานิช
  Accounting
 • ฉัตราภรณ์ ศรีดอน
  Accounting
 • ธีรารัตน์ สุวรรณสิชนม์
  Engineering
 • Passion first
  ธาม ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
  Finance
 • กุลมาศ อุดมกิจจา
  Engineering
 • นรุตม์ บัวขจร
  Business Development
 • Move forward with sustainable light.
  วรพรรณ ทับทิมสี
  CGN
 • IES aims to make energy as abundant and economical as air around you.
  ก้อง กฤตยากีรณ
  Advisor - Technology
 • อรอนงค์ เตชะวงค์
  Corporate Services
 • We will grow together with IES little family ^^
  พัชรินทร์ กลิ่นห้าวหาญ
  Corporate Services
 • First move does not need to come early.
  ภัทรพล ตั้งจิตนำธำรง
  Business Development
 • เสฏฐวุฒิ เอี่ยมมีชัย
  Business Development
 • ทรงศักดิ์ สุวราห์วรรณ
  Engineering
 • Brightening up the world.
  สุนันทา เดชชนินทร์
  Human Resources
 • Clean & Green are our Goal !
  สุธาภา วงศ์ปีติกุล
  Corporate Services
 • กนกพร รักเสรีพิทักษ์
  External Relations
 • สุวิภา วรกุลดำรง
  Business Development
 • ศิระ คำคล้าย
  Business Development
 • อมร วรชมพู
  Business Development
 • อดิศักดิ์ จะริบรัมย์
  Business Development
 • เชาวฤทธิ์ ขันชัยภูมิ
  External Relations
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ IES
0
จำนวนทีมงานมากความสามารถ
0
จำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด (mw)
0
จำนวนปีที่ก่อตั้ง
0
จำนวนประเทศที่ IES มีธุรกิจอยู่