ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงวางแผนและการลงทุน เวียงจันทน์ สปป.ลาว Impact Energy Asia Limited (IEA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IES ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงโครงการลมมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ ขนาด 600 เมกะวัตต์ กับรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งมี ดร.คำเลียน พนเสนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเป็นผู้แทน

โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ มีกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 68,000 เฮกตาร์ หรือ 400,000 ไร่ ในแขวงเซกอง และอัตตะบือ บนพื้นที่ความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นโครงการลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ASEAN และจะเป็นโครงการลมโครงการแรกในประเทศลาว

โครงการใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัฐบาลสปป.ลาวมีส่วนในผลประโยชน์ของโครงการ 10% ไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการจะมีความสำคัญในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบไฟฟ้า ASEAN โดยไฟฟ้าประมาณ 95% จะขายให้กับตลาด ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศลาว เช่น การสร้างถนน สะพาน และระบบสายส่ง นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มอัตราการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชากร และช่วยให้สปป.ลาวพัฒนาประเทศตามนโยบายสีเขียวต่อไป