เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมืองสนามชัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว บริษัท อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย จำกัด (บริษัทในเครือของ IES) ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของรัฐบาลสปป.ลาว เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งทั้งทางบริษัทและพนักงานได้ร่วมใจกันรวบรวมมาบริจาค โดยมี นายณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคแก่กระทรวงฯ โดยมี ฯพณฯ จันสะหวาด บุบผา รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และท่านจันโท มิลัดตะนะแพง หัวหน้าสถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พวกเราชาว IES หวังว่าเงินจำนวนนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว