เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ภายในงาน SETA 2018 คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้บริหารอิมแพคโซล่าร์ ได้รับเชิญจากโครงการ Clean Power Asia ของ USAID เพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อ “Corporate Procurement on Renewable Energy”