26 มิถุนายน 2561 กรุงเทพฯ — บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลชั้นนำของโลกได้ไว้วางใจให้ทาง อิมแพคโซล่าร์ เป็นผู้ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปขนาดกำลังผลิต 1 MW บนหลังคาห้องเย็นที่จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้รูปแบบสัญญา Solar PPA โดยเริ่มมีการจำหน่ายไฟแล้ว (COD) ในเดือน กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดในรูปแบบที่ไม่ต้องลงทุนเอง ในขณะที่ อิมแพคโซล่าร์ จะเป็นผู้ดูแลจัดการ บำรุงรักษา รวมถึงมีการรับประกันระบบตลอดอายุสัญญา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยโครงการนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 1,400,000 หน่วยต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 780 ตันต่อปี