โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 22 MW

IES พัฒนาโครงการโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุคาว่า เมกะ โซล่าร์ พาวเวอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินสูงของเมือง มุคาว่า ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากทั้งฝั่งภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ทางโครงการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นได้ครบถ้วน และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามกำหนด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุคาว่า เมกะ โซล่าร์ พาวเวอร์ มีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 9,300 ล้านเยน ได้มีการติดตั้งแผงบนเนื้อที่กว่า 340,000 ตารางเมตร (213 ไร่) ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 23 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,000 ตันต่อปี