ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าต่างชาติรายแรกในประเทศญี่ปุ่น

IES เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติรายแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงไฟฟ้าโอซากิคามิจิมะแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าโครงการแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ IES ได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จและได้เริ่มปฏิบัติการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

โรงไฟฟ้าโอซากิคามิจิมะ โซล่าร์ พาวเวอร์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอความต้องการของประชากรทั้งเกาะ ก่อให้เกิดทางเลือกในการใช้พลังงานใหม่ๆในการใช้ไฟฟ้าของเมือง

โรงไฟฟ้าโอซากิคามิจิมะแห่งนี้ประสบความสำเน็จในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การผลิตไฟฟ้า และยังสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งมีประชากรประมาณ 8,000 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง นอกจากนี้ โอซากิคามิจิมะยังถือว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีด้วยเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือเมืองฮิโรชิมา

IES ตั้งใจพัฒนาโครงการแห่งนี้ ด้วยความเชื่อในการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนความยั่งยืน ในช่วงก่อสร้าง โครงการเพิ่มอัตราการจ้างงานในระบบให้แก่แรงงานท้องถิ่นถึง 200 ตำแหน่ง ปัจจุบัน ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสามารถใช้ประโยชน์ในบริเวณโรงไฟฟ้าได้ร่วมกัน เช่น ผลไม้ท้องถิ่นที่ทางโครงการปลูกไว้โดยรอบ รวมไปถึงทางจักรยาน และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานในบริเวณโครงการอีกด้วย