บริษัทต่างชาติรายแรกที่ผ่านมาตรฐานการรับรองด้านเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของประเทศญี่ปุ่น

วู้ดเพลลทสยาม (WPS) เป็นบริษัทในเครือของ IES ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2558 เพื่อทำธุรกิจส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดไปยังตลาดในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือระหว่าง WPS กับบริษัทพันธมิตรผู้ผลิตชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่ และ JIA (Japan Gas and Appliance Association) องค์กรตรวจสอบและรับรองคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ WPS ได้เป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้ญี่ปุ่น และจากการรับรองดังกล่าวทำให้ WPS สามารถส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดปริมาณ 30,000 ตันต่อปี เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามระบบ feed-in tariff ของประเทศญี่ปุ่นได้

จากความสำเร็จในการขอการรับรองคุณภาพจาก JIA เราได้วางเป้าหมายการขยายปริมาณการรับรองคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นจำนวน 150,000 ตันต่อปี

การเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับนำมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดอย่างยั่งยืน

วัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจะเป็นไม้ยางพาราที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมโรงเลื่อยไม้ 100%  ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลของแหล่งที่มาของไม้อย่างชัดเจน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าที่มาของไม้นั้นมาจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ยางพาราในท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ปลูกขึ้นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

จากการทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของจาก SGS ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบคุณภาพระดับนานาชาตินั้น ทำให้เรามั่นใจได้ว่าว่าชีวมวลอัดเม็ดของเรา นอกจากจะมีความหนาแน่นจำเพาะสูงแล้ว ยังมีความชื้นต่ำ ทำให้สามารถเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความร้อนสุทธิ (LHV) มากกว่า 3,900 กิโลแคลเลอรีต่อกิโลกรัม