ณัฐ หุตานุวัตร
Chief Operating Officer
เกี่ยวกับ
ณัฐตั้งใจนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 25 ปี จากการทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อเสริมให้ IES เติบโตอย่างยั่งยืนในสายธุรกิจพลังงาน
ประสบการณ์
ณัฐเริ่มต้นทำงานที่ Schlumberger ฝ่ายสำรวจและประเมินหลุมเจาะ ประจำแท่นสำรวจกลางทะเลในทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาได้ร่วมงานกับ GazOil ประเทศไทย รับผิดชอบการสร้างท่อและหน่วยรับก๊าซธรรมชาติบนชายฝั่ง

จากนั้น ณัฐได้เริ่มงานที่ Fluor Daniel ในช่วงเวลา 7 ปีที่ Fluor Daniel ณัฐมีโอกาสได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการ ในการสร้างโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า

ในปีพ.ศ. 2543 ณัฐเข้าทำงานที่ GE (General Electric) โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ GE ณัฐได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำในหลายบทบาท อาทิ Country Executive ดูแลกลุ่มธุรกิจพลังงานของประเทศไทย และRegional Director ดูแลกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ณัฐสามารถสร้างรายได้ให้แก่ GE เป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ณัฐเริ่มทำงานที่ IES ในปีพ.ศ. 2558 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รับผิดชอบดูแลงานด้านการปฏิบัติการ และช่วยสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุปริญญา (International Baccalaureate)
วิทยาลัยเลสเตอร์ บี. เพียร์สันแห่งแปซิฟิค แคนาดา