วรมน เป๊ก ขำขนิษฐ์
Chief Executive Officer
เกี่ยวกับ
วรมน ขำขนิษฐ์ คือผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความคิดใหม่ๆใน IES แรงบันดาลใจในการทำงานของวรมนคือ การค้นหาวิธีการที่แตกต่าง ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้คนและสังคม เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบนความยั่งยืน

วรมนมีประสบการณ์ในด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพลังงาน ทั้งในยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิค ทั้งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง Managing Director ประจำประเทศไทย ภายใต้บริษัท China Light & Power Group หรือ CLP ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าฮ่องกง และเมื่อครั้งอยู่ ABB Energy Ventures Edison Mission Energy และ Sempra Energy วรมนได้ใช้ความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมมาร่วมก่อตั้ง IES ขึ้น เพื่อพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานสะอาดในเอเชียแปซิฟิค เช่น ประเทศไทย ลาว และญี่ปุ่น
ประสบการณ์
วรมนใช้ประสบการณ์ในด้านพลังงานที่สั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การจัดการโครงสร้างบริษัท การบริหารความเสี่ยง เป็นปัจจัยในการวางรากฐานและแนวทางให้ IES วรมนและทีมงานคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซล่าร์ ขนาดกำลังผลิต 84 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Thin Film ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ขณะนั้น และถือเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภคแห่งแรกในประเทศไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความเชื่อในการรังสรรค์สิ่งดีๆ วรมรจะสามารถนำพา IES ให้พัฒนาต่อไปอย่างสร้างสรรค์อย่างมั่นคง
การศึกษา
ปริญญาโท
เศรษศาสตร์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การจัดการบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

ปริญญาตรี
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ น็อกซ์วิลล์